Rezervácie stolov na telefónnom čísle:

 Zbieraj pečiatky a vyhraj brunch pre celú triedu 

18.04.2023

Si študent či študentka a si našim zákazníkom? Zbieraj pečiatky a my odmeníme teba aj tvoju triedu na konci školského roka ;)

Za každý zakúpený nealko drink alebo jedlo v Koridore počas pracovných dní v čase od 8.00 do 16.00 získavaš 1 pečiatku na tiket (akákoľvek káva, kofola, fľaškové nealko, radler, čaje, limonády, akékoľvek jedlo). Akonáhle nazbieraš 10 pečiatok, vyplníš kontaktné údaje na svojom tikete a vhodíš tiket do označeného osudia v Koridore, si zaradený do žrebovania o brunch pre celú triedu v Koridore na konci školského roka.

Tiket získaš buď priamo v Koridore, prípadne ti ho odovzdá šarmantná asistentka či asistent pred tvojou školou.

Samozrejme, že opečiatkovaných tiketov môžeš hodiť do osudia ľubovoľné množstvo. Zároveň sa môže súťaže zúčastniť viacero spolužiakov z tvojej triedy. Čím viac tiketov za vašu triedu bude v osudí, tým je šanca na výhru pre vašu triedu väčšia.

Objednávaj, zbieraj pečiatky a odštartuj leto pohodovým brunchom s tvojimi spolužiakmi v Koridore. Žrebovanie prebehne 23. júna počas Festivalu Odpoviem ti piesňou.

Veľa šťastia!

Pravidlá súťaže: Súťaž trvá od 18.4.2023 do 23.6.2023 v pracovné dni vždy od 8.00 do 16.00. Súťažiacim sa môže stať ktorýkoľvek študent strednej školy so sídlom v Považskej Bystrici. Tento študent nemusí mať trvalé bydlisko v Považskej Bystrici, avšak musí tu navštevovať strednú školu. Podmienkou získania pečiatky na tiket je nákup vybraných nápojov a všetkých jedál (akákoľvek káva, kofola, fľaškové nealko, radler, čaje, limonády, akékoľvek jedlo) v kaviarni Koridor, na adrese Odborov 245, 017 01 Považská Bystrica (vedľa Domu kultúry OZK). Tiket, na ktorom súťažiaci či súťažiaca nazbiera 10 pečiatok, vhodí po vyplnení základných údajov (meno a priezvisko, telefón, škola a trieda) do pripraveného osudia v Koridore. Každý súťažiaci môže vhodiť neobmedzené množstvo vyplnených tiketov. V júni, počas víkendu pred skončením školského roka (s najväčšou pravdepodobnosťou počas festivalu Odpoviem ti piesňou 23.6.23) bude verejne vyžrebovaný jeden výherca či výherkyňa, ktorý alebo ktorá vyhrá brunch pre celú triedu v posledný deň školského roka, teda v piatok 30. 6. 2023. Výherca musí po vylosovaní a požiadaní organizátorom súťaže najneskôr do stredy 28. 6. 2023 zaslať na požadovaný mail menný zoznam žiakov a prípadne triedneho učiteľa či učiteľky, ktorí sa brunchu zúčastnia. Pre výhernú triedu budú pripravené pokrmy a nealko nápoje po vzájomnej telefonickej dohode na predom dohodutý čas. Zmena pravidiel súťaže vyhradená. Súťažiaci zároveň vhodením vyplneného tiketu vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov nevyhnutných pre priebeh súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo posúdiť každý hrací tiket, či spĺňa podmienky nepoškodenosti, pravosti, a iných nevyhnutných náležitostí pre regulárny priebeh súťaže.